Cookies image W celu uczynienia strony internetowej bardziej użyteczną i funkcjonalną, używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Korzystanie
z serwisu jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na ich stosowanie. Dowiedz się więcej lub zmień ustawienia plików cookies.
Usługi kurierskie TuWysylam.pl

Przesyłki - towary wyłączone z przewozu

 
tanie paczki DHL
 

Towary zakazane w przewozie w DHL to:

 

 • Zwierzęta, ryby, ptaki (żywe)
 •  
 • Części samochodowe - zderzaki, maski, drzwi, klapy oraz inne (duże) gabarytowe części karoserii
 • Ludzkie szczątki lub prochy
 • Sztaby (dowolnych drogocennych metali)
 • Gotówka (banknoty, monety)
 • Kamienie szlachetne luzem
 • Pełna broń palna, amunicja i materiały wybuchoweImitacje (repliki) broni palnej, elementów wybuchowych lub amunicji
 • Towary nielegalne
 • Antyki, dzieła sztuki
 • Banderole/naklejki celne
 • Papierosy
 • Towary niebezpieczne
 • Części broni palnej
 • Futra i kość słoniowa,
 • Biżuteria, zegarki oraz przedmioty sporządzone ze szlachetnych metali
 • Dokumenty zbywalne na okaziciela (przypominające gotówkę i inne)
 • Broń zabawkowa, broń pneumatyczna, wiatrówki

 

W szczególności DHL nie przyjmuje do przewozu przesyłek, jeżeli naruszałoby to przepisy prawa pocztowego ( zwłaszcza naruszenia obszaru zastrzeżonego).

 

Wszystkie duże przedmioty jak:

artykuły przemysłowo budowlane (jak taczki, drabiny, kosiarki, siatki ogrodzeniowe, kable i przewody oraz rury i inne),

meble i akcesoria (jak pufy, komody, szafki, półki czy regały),

- stolarka okienna i drzwiowa oraz akesoria (parapety, listwy wykończeniowe, narożniki i inne),

- części samochodowe (szczególnie części karoseryjne jak maski, drzwi, zderzaki, progi, błotniki, tłumiki i inne)

- pojazdy (qudy, skutery, motorki, przyczepki i inne)

- inne duże przedmioty o nieregularnych kształtach

 

mogą być wysyłane DHL, ale TYLKO i WYŁĄCZNIE w opakowaniu kartonowym o regularnych kształtach, jeśli ich waga nie przekracza 50 kg.

Wysyłka paletowa przemiotów o wadze ponad 50 kg i maksymalnie 1000 kg, może być realizowana tylko na paletach o wym. euro 120 cm x 80 cm, bez wystających elementów poza obrys palety.

 

 

Wszystkie wyżej wymienione przedmioty zapakowane w tekturę, folię bąbelkową czy folię stretch, albo inaczej niż w karton, NIE BĘDĄ przewożone, nawet gdy kurier odbierający je zabierze!

 
 
wysyłka palet UPS
 

W firmie UPS nie wysyłamy następujących towarów:

 

 • napoje alkoholowe;skóry zwierząt (niedomowych);
 • towary o szczególnej wartości (np. dzieła sztuki, antyki, kamienie szlachetne, złoto i srebro);
 • towary/materiały niebezpieczne;
 • Broń palnafutra;
 • kość słoniowa i produkty z kości słoniowej;
 • żywe zwierzęta;
 • gotówka oraz przedmioty zbywalne;
 • towary łatwo psujące się;
 • rzeczy osobiste (z wyjątkiem wysyłek do USA);
 • Roślinymateriały pornograficzne;
 • Nasiona;
 • znaczki pocztowe o wysokiej wartości;
 • tytoń i wyroby tytoniowe;
 • bagaż pozostawiony bez opieki.
 
 
usługi kurierskie FedEx
 

Wyłączenia z przewozu dla Fedex

 

 • zderzaki, tłumiki, części karoserii, silniki, skrzynie biegów, szyby, akumulatory, paliwa, oleje, smary bagażniki, chłodnice
 • meble złożone – łóżka, kanapy, wersalki, fotele, wanny, zlewy, kabiny prysznicowe, płytki, ceramika
 • szyby, lustra, blaty, witryny, lampy, Żyrandole, towary szklane, towary z elementami szklanymi, opakowania szklane,
 • deski surfingowe, kajaki, sztywne żagle, maszty,
 • bramki, stoły bilardowe, pingpongowe, do cymbergaja i piłkarzyków, bieżnie i atlasy, rowerki treningowe
 • lady chłodnicze, drabiny, produkty łatwo i szybko psujące sięrośliny, zwierzęta – w tym żywe przynęty wędkarskie, akwariasejfy, kasy pancerne, bramy, ogrodzenia, kratyelementy
 • budowlane – beton, bruk, cegły, pustaki, granity, marmury, kamień, rynny, stropy, kruszywa i inne elementy sypkie (w tym pakowane w worki),
 • futryny, drzwi, okiennice, okna, elementy stolarki budowlanej, kleje i farby w plastikowych wiaderkachpłyty offsetowe (dot. materiały poligraficznych)
 • innych przesyłek, których przewóz jest zakazany w świetle przepisów obowiązującego prawa.
 
 
tanie przesyłki DPD
 

Towary zakazane w przewozie w sieci DPD to:

 

 

 • Części samochodowe - zderzaki, maski, drzwi, klapy oraz inne (duże) gabarytowe części karoserii
 • Silniki i skrzynie biegów na paletach
 •  przesyłka zawiera rzeczy niebezpieczne lub mogące wyrządzić szkodę osobom lub w mieniu, w tym w szczególności: materiały łatwopalne, wybuchowe lub radioaktywne, substancje żrące lub cuchnące, broń i amunicję;
 •  przesyłka zawiera narkotyki lub leki i środki psychotropowe, za wyjątkiem przedmiotów wysyłanych w celach naukowych lub medycznych przez ustawowo do tego upoważnione instytucje;
 • przesyłka zawiera żywe rośliny i zwierzęta;
 • przesyłka zawiera zwłoki, szczątki ludzkie lub zwierzęce;
 • przesyłka ma na opakowaniu lub w widocznej części zawartości napisy lub rysunki naruszające dobra chronione przez prawo;
 • przesyłka, która ze względu na swoje właściwości uniemożliwia wykonanie usługi przy użyciu posiadanych środków i urządzeń transportowych;
 •  przesyłka zawiera dzieła sztuki, antyki, kamienie i metale szlachetne w jakiejkolwiek postaci lub formie, waluty, zbywalne papiery wartościowe, certyfikaty i jakiekolwiek inne walory zbywalne;
 • przesyłka, która z mocy ogólnych przepisów prawa nie może być przewożona;
 • przesyłka jest w opakowaniu mogącym zabrudzić lub w inny sposób uszkodzić pozostałe przesyłki;
 • ze względu na przepisy ustawy Prawo pocztowe, przewóz przesyłek jest zabroniony lub też ustawa przewiduje wyłączność świadczenia określonych usług przez operatora publicznego (tj. Dz. U. z 2008 r., Nr 189, poz. 1159).
 • Wszystkie duże przedmioty jak:

  artykuły przemysłowo budowlane (jak taczki, drabiny, kosiarki, siatki ogrodzeniowe, kable i przewody oraz rury i inne),

  meble i akcesoria (jak pufy, komody, szafki, półki czy regały),

  - stolarka okienna i drzwiowa oraz akesoria (parapety, listwy wykończeniowe, narożniki i inne),

  - części samochodowe (szczególnie części karoseryjne jak maski, drzwi, zderzaki, progi, błotniki, tłumiki i inne)

  - pojazdy (qudy, skutery, motorki, przyczepki i inne)

  - inne duże przedmioty o nieregularnych kształtach

   

  mogą być wysyłane, ale TYLKO i WYŁĄCZNIE w opakowaniu kartonowym o regularnych kształtach, jeśli ich waga nie przekracza 31,5 kg.

  Wysyłka paletowa przemiotów o wadze ponad 50 kg i maksymalnie 800 kg, może być realizowana tylko na paletach o wym. euro 120 cm x 80 cm, bez wystających elementów poza obrys palety.

   

  Wszystkie wyżej wymienione przedmioty zapakowane w tekturę, folię bąbelkową czy folię stretch, albo inaczej niż w karton, NIE BĘDĄ przewożone, nawet gdy kurier odbierający je zabierze!

wysyłka palet K-EX
 

 

K-EX (GEIS) może odmówić przyjęcia do wykonania usług przewozowych polegających na przewozie:
 

 • zwłok lub szczątek ludzkich;
 • zderzaki, tłumiki, części karoserii, silniki, skrzynie biegów, szyby, akumulatory, paliwa,  smary bagażniki I INNE CZĘŚCI SAMOCHODOWE
 • innychczęści samochodowych nie zapakowanych w karton o kształcie prostopadłościanu.
 • pojazdów przewożonych odkrytymi środkami transportu;
 • dzieła sztuki, przedmioty o znacznej wartości naukowej, kulturalnej, artystycznej oraz zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych, przedmioty mające wartość kolekcjonerską.
 • metale i kamienie szlachetne
 • materiały promieniotwórcze.
 • przesyłki uszkodzone lub zdekompletowane w momencie przyjmowania do przewozu,
 • gotówka i inne wartości pieniężne, za które uważa się krajowe i zagraniczne znaki pieniężna, bony, czeki, weksle, inne dokumenty zastępujące w obrocie gotówkę,
 • nośników zawierających wartości sentymentalne np. pamiętniki oraz inne dokumenty o wartości emocjonalnej oraz sentymentalnej czy kolekcjonerskiej
 • rzeczy łatwo psujące się, towary wymagające temperatury kontrolowanej lub innych specjalnych warunków przewozu;
 • produkty lecznicze w rozumieniu ustawy Prawo farmaceutyczne, komponenty do produkcji produktów leczniczych, narkotyki oraz substancje psychotropowe i halucynogenne, z wyjątkiem wysyłanych w celach naukowo-badawczych przez instytucje do tego uprawnione na mocy odrębnych przepisów prawa, z zastrzeżeniem zgody K-EX na wykonanie takiej usługi, nie dotyczy produktów przeznaczonych do obrotu pozaaptecznego.
 • broń i amunicję;
 • organy ludzkie, płyny ustrojowe oraz produkty metabolizmu ludzkiego, chyba, że są one dopuszczone „Polityką dotyczącą transportu towarów niebezpiecznych w drogowej sieci kurierskiej K-EX”
 • przedmioty, dla których wymagane są oznakowania znakami akcyzy;
 • rzeczy przewożone pod plombą celną;
 • mienie przesiedleńcze;
 • inne rzeczy, których właściwości mogą stanowić zagrożenie dla ludzi bądź narażać inne przesyłki na zniszczenie, uszkodzenie, zabrudzenie, itp., lub też rzeczy wymagające zachowania szczególnych warunków przy ich przemieszczaniu lub składowaniu lub użycia środków transportowych nie będących w dyspozycji K-EX;
 • adresowanych na numery skrytek pocztowych;
 • przesyłek innych przedmiotów, których właściwości mogą stanowić zagrożenie dla ludzi;
 • w przewozach krajowych przesyłek o znaczeniu strategicznym wyszczególnionych w ustawie z dnia 29 listopada 2000 roku o obrocie z zagranicą towarami, technologiami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. nr 119, poz. 1250 z późniejszymi zmianami).
 • przesyłek, których stan jest wadliwy lub opakowanie niedostateczne albo nie mających wymaganego opakowania. K-EX może uzależnić przyjęcie do przewozu rzeczy, których opakowanie nie odpowiada warunkom określonym w regulaminie lub ze śladami uszkodzenia, od zamieszczenia przez Zleceniodawcę/Nadawcęw liście przewozowym odpowiedniego oświadczenia o stanie przesyłki.
 • przesyłek o wartości deklarowanej powyżej 100.000 zł
 • których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów,
 • które z powodu swoich rozmiarów, masy lub innych właściwości albo ze względu na urządzenia przewoźnika lub warunki drogowe danej gałęzi transportu nie nadają się do przewozu środkami transportowymi,
 • niebezpieczne w rozumieniu odrębnych przepisów, chyba że zostały dopuszczone do przewozu na warunkach szczególnych.

 

 

 

tanie przesyłki kurierskie
 

Towary zakazane w przewozie w sieci Inpost:

 • pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty o charakterze płatniczym, przedmioty wartościowe (wyroby jubilerskie, antyki, dzieła sztuki, numizmatyka itp.),
 • broń, amunicja, materiały wybuchowe lub łatwopalne,
 • substancje chemiczne i ich mieszaniny (dopalacze), towary biologicznie aktywne, mogące spowodować zagrożenia dla zdrowia, życia ludzkiego lub szkody majątkowe,
 • narkotyki, substancje psychotropowe,
 • artykuły szybkopsujące się i wymagające szczególnych warunków transportu,
 • zwierzęta, rośliny, przedmioty, których przewóz jest zabroniony na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
 • szczątki ludzkie i zwierzęce,
 • inne towary, które swoimi właściwościami mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia osób mających z nimi styczność, bądź mogące uszkodzić lub zniszczyć inne przesyłki.

 

 

 • Powyższe wyliczenie nie ma charakteru wyczerpującego. W sytuacji uzasadnionego podejrzenia, iż Przesyłka nie spełnia wymogów, o których mowa powyżej, Partner może sprawdzić jej zawartość przed jej przyjęciem, a następnie podjąć decyzję o odmowie lub przyjęciu Przesyłki do realizacji. W szczególności Operator nie przyjmuje Przesyłek, jeżeli naruszałoby to przepisy prawa pocztowego, prawa przewozowego lub innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego

 

Szybki
kontakt